İletişim

  • Merkez: Cumhuriyet Mah. 325. Sok.
    No:17/A Salihi / Manisa
  • Tel : 0236 713 69 01
  • Cep : 0553 771 94 79
  • Akhisar: Ragıpbey Mah. 22. Sok. No:103 Akhisar / Manisa
  • Tel : 0236 414 10 00
  • Cep : 0533 132 12 92